Baile

irish family history

Is iad Nuala Silke, Maeve Hanley, Mary Walsh Murray agus Christine Conneely a bhunaigh Cumann Staire Teaghlaigh na Gaillimhe Thiar sa bhliain 1985.  Bhí an spéis i stair teaghlaigh agus i stair a gceantar féin acu. Agus dá bhrí sin chuireadar tús leis an tionscadal pobail seo lena raibh sé i gceist go gcuirfí na foinsí eolais ginealais a bhaineann le hIarthar na Gaillimhe i dtoll a chéile, go ndéanfaí iad a thras-scríobh agus a aistriú go córas ríomhaireachta. Déanann Cumann Staire Teaghlaigh na Gaillimhe Thiar freastal ar dhaoine dífhostaithe faoin Scéim Tionscnamh Oiliúna Áitiúil trí oiliúint a chur ar fáil dóibh i scileanna taighde staire teaghlaigh mar aon le hoiliúint ar ríomhairí, rud a chuireann lena gcuid gcumas fostaíocht a fháil.

Is faoi scáth Fhondúireacht Staire Teaghlaigh na hÉireann (IFHF) a dhéantar comhordú ar na hionaid taighde a cheadaigh an rialtas i gcúrsaí géineolaíochta agus atá scaipthe thar fud na hÉireann agus Tuaisceart Éireann. Tá ballraíocht ag Cumann Staire Teaghlaigh na Gaillimhe Thiar san fhondúireacht agus is tríd na ballraíochta seo a bhfuil os cionn 600,000 taifead curtha le bunachar sonraí na seirbhíse taighde ar líne, www.rootsireland.ie. Tá os cionn 19 milliún taifead ar shinsir mhuintir na hÉireann ar fáil ansin faoi láthair agus is acmhainn iontach í don té ar mhaith leis a thaighde féin a dhéanamh ar chúrsaí ginealais.