East Galway RootsWest Galway Roots

Taifid Ó Chlárú Sibhialta

irish family history

Chuir an rialtas in Éirinn tús le taifead na mbreitheanna, na bpóstaí agus na mbásanna, sa bhliain 1864. Foinse luachmhar eolais is ea an clárú sibhialta in ainneoin chomh mall is a cuireadh tús leis.

Is éard a bhí i gceist le clárú sibhialta ná go raibh breitheanna agus básanna le clárú laistigh de 21 lá leis an chláraitheoir is gaire do bhaile. Ba ghnách don dochtúir a bheith ina chláraitheoir ag an stát. Bhí fíneáil le gearradh ar an té a chláródh breith nó bás níos deireannaí ná 21 lá. Dá bhrí sin, is minic a thugtaí dáta breithe nó báis bréagach do chláraitheoirí ar mhaithe le fíneáil a sheachaint. Níor mhór don duine a chláraigh an t-eolas a bheith gaolta leis an duine nó i láthair ag uair a bhreithe nó a bháis, an lia a rinne freastal ar an mbreith nó ar an mbás, mar shampla. Bhí dualgas ar shagart eolas a chlárú leis an stát faoi gach pósadh a rinne sé.

  • Áirítear an t-eolas seo a leanas i dtaifid an stáit do na breitheanna: dáta agus áit breithe; ainm más ann dó; inscne; ainm, sloinne agus seoladh baile an athar; ainm, sloinne agus ainm roimh phósta na máthar; gairm nó stádas oibre an athar; síniú agus seoladh baile an duine a chláraigh an bhreith nó an bhás mar aon lena ghaol leis a duine; dáta cláraithe an eolais; síniú an chláraitheora agus ainm baiste más rud é gur cuireadh é san áireamh tráth níos deireannaí.
  • Áirítear an t-eolas seo a leanas i dtaifid an stáit do na póstaí: dáta an phósta; ainm, sloinne agus aois na mná is an fhir a phós; a gcuinsí; gairm nó stádas oibre; seoladh baile ag tráth a bpósta; ainm, sloinne is gairm nó slí beatha a n-athracha; ainm an tsagairt a rinne an pósadh a cheiliúradh agus ainm an tséipéil inar pósadh an lánúin.
  • Áirítear an t-eolas seo a leanas i dtaifid an stáit do na básanna: dáta agus áit bháis an duine; ainm, sloinne, inscne, cuinsí, aois, gairm nó slí beatha; síniú agus seoladh baile an duine a chláraigh an bhreith nó an bhás mar aon lena ghaol leis a duine; dáta cláraithe an bháis agus síniú an chláraitheora. Áirítear cuinsí báis an té a bhásaigh ar theastais báis fosta ach tá an t-eolas seo faoi chosaint ag cóipcheart.

Is cosúil nár cláraíodh go leor breitheanna is básanna i mblianta luatha an chláraithe shibhialta. Ní féidir uimhir a chur ar líon na dtaifead nach bhfuil ann (cé go mbíonn taifid ar bhreitheanna i dtaifid eaglaise nach féidir a theacht orthu i dtaifid an stáit agus a mhalairt de chás). Ina theannta sin, ba cheart a thabhairt ar aird i gcás na taifid is sinne ó chlárú sibhialta, nach féidir glacadh leis gur aois chruinn an duine atá tugtha ach tomhas.