Taifid Na hEaglaise Caitlicí

East Galway Family History Society Co. Ltd.,

    Cumann Staire Teaghlaigh Oirthear na Gaillimhe, Ionad

Oidhreachta na Gráige, An Ghráig, Co. na Gaillimhe.

ríomhphost: galwayroots[at]eircom[dot]netgalwayroots[at]gmail[dot]com

Taifid na mBaistí ó pharóistí Eaglais na hÉireann

 

Tabhair ar aird: Tugtar treoir sa tábla thíos maidir le taifid na mbaistí atá ar fáil againn ó pharóistí Eaglais na hÉireann.  Ní liosta críochnaitheach atá sa liosta thíos ar an ábhar nach bhfuil cuid de na taifid ar ardchaighdeán agus go mbíonn ceisteanna bailíochtaithe ag eascairt ó ionchur na dtaifead.  Déan teagmháil le foireann an ionaid má tá ceist ar bith agat maidir leis na taifid seo agus déanfar gach dícheall an t-eolas cuí a chur ar fáil duit.

 

 

Paróiste Tréimhse Ama
Áth Eascrach 1785 – 1899
Ard Raithin 1804 – 1900
Eachroim 1845 – 1899
Baile Mhic an Bhaird * 1802 – 1821 1891 – 1896
Cluain Fearta * 1884 – 1894
Cluain Tuaiscirt & Cill Tormóir 1870 – 1899
An Chríoch 1823 – 1900
Dún an Uchta 1871 – 1900
Cill Chonaill & Móta 1887 – 1899
Cill Mhic Dhuach 1874 – 1900
Leic Molaise 1861 – 1899
Baile Locha Riach & Cill Rícill 1747 – 1899

 

NB: * Féadann sé go bhfuil taifid ar iarraidh ón pharóiste seo.

East Galway Family History Society Co. Ltd.,

    Cumann Staire Teaghlaigh Oirthear na Gaillimhe, Ionad

Oidhreachta na Gráige, An Ghráig, Co. na Gaillimhe.

ríomhphost: galwayroots[at]eircom[dot]netgalwayroots[at]gmail[dot]com

Taifid na bPóstaí ó pharóistí Eaglais na hÉireann

Tabhair ar aird: Tugtar treoir sa tábla thíos maidir le taifid na bpóstaí atá ar fáil againn ó pharóistí Eaglais na hÉireann.  Ní liosta críochnaitheach atá sa liosta thíos ar an ábhar nach bhfuil cuid de na taifid ar ardchaighdeán agus go mbíonn ceisteanna bailíochtaithe ag eascairt ó ionchur na dtaifead.  Déan teagmháil le foireann an ionaid má tá ceist ar bith agat maidir leis na taifid seo agus déanfar gach dícheall an t-eolas cuí a chur ar fáil duit.

Paróiste Tréimhse Ama
Áth Eascrach * 1845 – 1899
Ard Raithin * 1815 – 1893
Eachroim 1815 – 1845
Béal Átha na Sluaighe * 1823 – 1845
Baile Mhic an Bhaird * 1805 – 1820, 1858 – 1896
Cluain Tuaiscirt * 1848 – 1899
An Chríoch * 1878 – 1899
Dún an Uchta (paróiste) * 1847 – 1898
Kilclooney * 1845 – 1876
Cill Chonaicne * 1845 – 1891
Cill Chonaill * 1846 – 1899
Killinane * 1845 – 1899
Cill Mhic Dhuach * 1845 – 1898
Cill Tormóir * 1846 – 1890
Leic Molaise * 1846 – 1896
Baile Locha Riach (lena n-áirítear Cillín a Díoma, Cill tSeiscill & Cill Rícill)* 1747 – 1845
Tíne * 1855 – 1883

NB: * Féadann sé go bhfuil taifid ar iarraidh ón pharóiste seo.

East Galway Family History Society Co. Ltd.,

    Cumann Staire Teaghlaigh Oirthear na Gaillimhe, Ionad

Oidhreachta na Gráige, An Ghráig, Co. na Gaillimhe.

ríomhphost: galwayroots[at]eircom[dot]netgalwayroots[at]gmail[dot]com

Taifid na nDaoine a Adhlacadh ó pharóistí Eaglais na hÉireann

Tabhair ar aird: Tugtar treoir sa tábla thíos maidir le taifid na ndaoine a adhlacadh atá ar fáil againn ó pharóistí Eaglais na hÉireann.  Ní liosta críochnaitheach atá sa liosta thíos ar an ábhar nach bhfuil cuid de na taifid ar ardchaighdeán agus go mbíonn ceisteanna bailíochtaithe ag eascairt ó ionchur na dtaifead.  Déan teagmháil le foireann an ionaid má tá ceist ar bith agat maidir leis na taifid seo agus déanfar gach dícheall an t-eolas cuí a chur ar fáil duit.

Paróiste Tréimhse Ama
Áth Eascrach * 1787 – 1898
Ard Raithin * 1823 – 1899
Eachroim * 1822 – 1899
Béal Átha na Sluaighe * 1827 – 1836
Baile Mhic an Bhaird * 1806 – 1895
Cluain Fearta * 1884 – 1892
Cluain Tuaiscirt * 1843 – 1898
An Chríoch 1824 – 1899
Dún an Uchta (paróiste)* 1876 – 1899
Cill Chonaill * 1887 – 1897
Killinane * 1883 – 1899
Cill Mhic Dhuach * 1874 – 1897
Cill Tormóir * 1897 – 1898
Leic Molaise * 1862 – 1896
Baile Locha Riach (lena n-áirítear Cillín a Díoma, Cill tSeiscill & Cill Rícill) * 1747 – 1899

NB: * Féadann sé go bhfuil taifid ar iarraidh ón pharóiste seo.