Taifid Eaglaisí Eile

 • East Galway Family History Society Co. Ltd.,

  Cumann Staire Teaghlaigh Oirthear na Gaillimhe, Ionad

  Oidhreachta na Gráige, An Ghráig, Co. na Gaillimhe.

  ríomhphost: galwayroots[at]eircom[dot]netgalwayroots[at]gmail[dot]com

   Taifid na mBaistí ó pharóistí Eaglais na hÉireann 

  Tabhair ar aird: Tugtar treoir sa tábla thíos maidir le taifid na mbaistí atá ar fáil againn ó pharóistí Eaglais na hÉireann.  Ní liosta críochnaitheach atá sa liosta thíos ar an ábhar nach bhfuil cuid de na taifid ar ardchaighdeán agus go mbíonn ceisteanna bailíochtaithe ag eascairt ó ionchur na dtaifead.  Déan teagmháil le foireann an ionaid má tá ceist ar bith agat maidir leis na taifid seo agus déanfar gach dícheall an t-eolas cuí a chur ar fáil duit.

  Paróiste Tréimhse Ama
  Áth Eascrach 1785 – 1899
  Ard Raithin 1804 – 1900
  Eachroim 1845 – 1899
  Baile Mhic an Bhaird * 1802 – 1821 1891 – 1896
  Cluain Fearta * 1884 – 1894
  Cluain Tuaiscirt & Cill Tormóir 1870 – 1899
  An Chríoch 1823 – 1900
  Dún an Uchta 1871 – 1900
  Cill Chonaill & Móta 1887 – 1899
  Cill Mhic Dhuach 1874 – 1900
  Leic Molaise 1861 – 1899
  Baile Locha Riach & Cill Rícill 1747 – 1899

   NB: * Féadann sé go bhfuil taifid ar iarraidh ón pharóiste seo.