Baile

Cumann Staire Teaghlaigh Oirthear na Gaillimhe

Tá Cumann Staire Teaghlaigh Oirthear na Gaillimhe suite sa Ghráig, sráidbhaile in oirdheisceart Chontae na Gaillimhe.  In Ionad Oidhreachta na Gráige atá ceanncheathrú an chumainn – seanfhoirgneamh scoile a tógadh sa bhliain 1834 ar Barkhill, ag deisceart an tsráidbhaile. Bunaíodh Cumann Staire Teaghlaigh Oirthear na Gaillimhe sa bhliain 1991 chun freastail a dhéanamh ar an éileamh a bhí ann, ó chustaiméirí náisiúnta agus idirnáisiúnta ag lorg seirbhís taighde ginealais, na foinsí eolais ginealais a bhaineann le hOirthear na Gaillimhe a chur i dtoll a chéile, a thras-scríobh agus a aistriú isteach i gcóras ríomhaireachta. Tá an ionad ar cheann den líonra d’ionaid thar fud na tíre ina ndéantar taifid ginealais a thras-scríobh is a aistriú go ríomhaire faoi scáth Thionscadal Ginealais na hÉireann. Agus cuirtear seirbhís aimsithe sinsear ar fáil ann fosta.

Eagraíocht neamhbhrabúis atá i gCumann Staire Teaghlaigh Oirthear na Gaillimhe agus baintear úsáid as aon airgead a dhéantar chun cur leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil do mhuintir na háite agus do chuairteoirí araon agus iad a fheabhsú.

Tá taighde ginealais déanta ag foireann an chumainn ar son mórán custaiméirí in imeacht na mblianta. Áirítear daoine ó Stáit Aontaithe Mheiriceá, Nua Shéalainn, Ceanada, Oileán Mhuiris, Hong Kong, an tSeapáin, is araile, orthu sin a d’éiligh seirbhísí taighde maidir lena sinsear féin. Tá sé tugtha faoi deara le roinnt blianta anuas go bhfuil ardú tagtha ar líon na ndaoine ón tír seo a éilíonn taighde mar aon leis an Bhreatain Mhór. Lean an nasc seo le tuairimí ár gcustaiméirí a léamh.

Ina theannta sin, cuireann foireann an chumainn turasóireacht, gnó agus feasacht oidhreachta chun cinn sa cheantair. Agus cuirtear oiliúint ar fáil i ríomhairí agus i ngairmeacha do dhaoine dífhostaithe faoin Scéim Tionscnamh Oiliúna Áitiúil san ionad fosta.